Projekty unijne

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oś priorytetowa:

3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie

3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Plast-Bud

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu ogółem: 318 173.53
Wkład funduszy europejskich: 318 173.53
Beneficjent: Plast-Bud